vår i kungsträdgårdenspanien dag 1promenad i skymningen