Kreta genom en engångskamerasummerlongöverraskningspicknicken