fåglar som flygersena höstlöv i vinterns kylabjörkarmake my heart beat fasterdet närmar sig juletidatlasvi tänkte ha en liten...h ö s t e ndag två i Romgångna höstdagarcome backwhy is the earth moving around the sun?höstkvällar som övergår till vinterkvällardepth over distanceMörka skogarwe are shadowsfade awayclosed windowsen sen höstdag i Linköpingflying into darknesssnurra min jordnär löven var gröna